Договір публічної оферти


Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на інтернет-сайті Продавця «https://jaklin.com.ua (далі -« Інтернет-сайт »).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Товар» - одяг, аксесуари і супровідні предмети;
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка та відправка замовлення Покупцеві після виготовлення, через 10-20 робочих днів з моменту оплати, у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.
4.3. При оформленні замовлення покупець розуміє що товари представлені на сайті в ознайомлювальних цілях, їх немає в наявності а кожне замовлення виготовляється індивідуально на зазначені розмір і колір. Пошиття замовлення виконується протягом 10-20 робочих днів (вихідні та релігійні свята не враховуються). Першим днем ​​вважається наступний день від дня надходження оплати за замовлення.
4.4.При неможливості виробництва замовлення покупець має право замінити його іншим, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1.Ціни вказані в доларах для зручності, всі розрахунки проводяться в гривні або з автоматичною конвертацією в гривню.
5.2.Так як виготовлення замовлення індивідуально воно проводиться тільки після повної оплати або передоплати 50% (за домовленістю).
5.3.При ненадходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється за рахунок Покупця до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності:
- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від фото товару виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп'ютерів, телефонів, планшетів окремих моделей;
- за не правильну або не точну інформацію про розміри, знятих мірках, адреси доставки що надаються Покупцем при оформленні замовлення;
- за покриття витрат або збитків, що виникли внаслідок затримки або втрати замовлення доставляючими компаніями, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://jaklin.com.ua
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4.Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5.Продавец не є виробником мережива, брошок, квітів і аплікацій, а фото каталоги зроблені деякий час назад, тому на момент замовлення у постачальників може не бути точно таких як на фото або вони взагалі можуть вже бути зняті з виробництва. У такому випадку використовуються найбільш підходячі з тих, що є в наявності і тій же ціновій категорії. Покупець погоджується з їх заміною якщо виникне така необхідність.
9.6. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.7. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.8. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
10.3. Покупець має право відмовитися від замовлення в будь-який момент. Але, з огляду на те, що продукція представлена ​​на сайті виготовляється під замовлення, слід звернути увагу на різний порядок відмови на кожному з етапів:
10.3.1 До моменту внесення оплати - Покупець в будь-який час можете переоформити, змінити, скасувати замовлення.
10.3.2 Після надходження оплати, замовлення вважається автоматично прийнятим і згідно зі ст. 702 Цивільного Кодексу України, Покупець має право відмовитися від нього, але тільки за умови відшкодування витрат, пов'язаних з діями по виконанню договору:
- Покупець можете скасувати замовлення, але повертається тільки 50% від суми замовлення якщо воно було сплачено повністю.
- Якщо покупець оплатив тільки 50% передоплати для початку роботи над замовленням, плата не повертається.
10.3.3 Користувач також може відмовитися від покупки вже після її отримання, при цьому сайт залишає в якості компенсації 50% від загальної вартості замовлення (згідно зі ст. 702 Цивільного Кодексу України). Повернення коштів здійснюється тільки після отримання повернутого замовлення.
Важливо зберегти товар в тому ж вигляді, в якому він був отриманий: це означає, що плаття не повинно мати ознак носіння, плям, пошкоджень, включаючи також підгонку по фігурі. В іншому випадку, Продавець має повне право відмовитися від повернення.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту оплати товару, шляхом анулювання замовлення
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Тепер у нас є власний додаток! Встановіть для зручності Тепер у нас є власний додаток. Натисніть «поділитися» і потім «Додати на домашній екран» Встановити не зараз
Telegram
Viber
Whatsapp